> Wapenschild van Karel II de Lalaing, neef van Antoon de Lalaing. Fragment van een glasraam uit de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten.

 Muzikaal Erfgoed

Het Stedelijk museum is bezig met een inventarisatie van het Hoogstraats muzikaal Erfgoed, een selectie hiervan wordt online geplaatst. Wij zijn ook altijd op zoek naar oude liederenboeken of oude liederen van verenigingen. Indien u die heeft, mag u altijd contact opnemen met het Stedelijk museum van Hoogstraten op 03 314 65 88 of museum@hoogstraten.be. Ook zoeken we nog zangers of zangeressen die enkele liederen willen zingen om ook online te plaatsen. Indien u interesse heeft, neem dan contact met ons op bovenstaand adres !

Om de liederen te beluisteren, klik op . Voor de tekst klik op .

Klacht van een verstooten minnares - Dit  lied werd opgetekend te Meerle in 1906. Zie T. Peeters, Oudkempische volksliederen en dansen, deel II, 1952, p.52. - -
Lied der Meerlenaren - Liederen der Vereenigde Meerlenaren van Antwerpen, Drukkerij Jef Kamerling, Borgerhout 1902, p.1-2. Het lied dateert uit 1899 - -
Jan zocht een meisje - CD De Spilzakken - Dit oude volksliedje werd opnieuw gebracht door de Spilzakken - -
De moord in de muzementen - CD De Spilzakken - De tekst en muziek zijn van de hand van Jos Bruurs, de uitvoering door de Spilzakken - -
Van de rosse - CD De Spilzakken - De tekst is van de hand van Jef Martens, de muziek van Gie Martens - -
Spilzakkenlied - CD De Spilzakken - De tekst is van de hand van Jef Martens, de muziek van Gie Martens - -
De vagebond - CD De Spilzakken - Dit oude volksliedje werd opnieuw gebracht door de Spilzakken - -
't Warm water af Meer! - CD De Spilzakken - De tekst is van de hand van Jef Martens, de muziek van Gie Martens - -
Pas op veur schoon vrouwen! - CD De Spilzakken - De tekst is van de hand van Jef Martens, de muziek van Gie Martens - -
Den eirbissemerumba - CD De Spilzakken - De tekst en muziek is van de hand van Gie Martens - -
Den beste van het eerste studiejaar - CD De Spilzakken - De tekst en muziek is van de hand van Gie Martens - -
Roddel - CD De Spilzakken - De tekst en muziek  is van de hand van Gie Martens - -
De scheve - CD De Spilzakken - Traditional met tekst van Jef Martens - -
De koninginnen van Hoogstraten - CD De Spilzakken.  De tekst is van de hand van Jan Martens, de muziek van Gie Martens - -
Da zennek vergeten - CD De Spilzakken.  De tekst is van de hand van Jef Martens, de muziek van Gie Martens - -
Kwart over vier - CD De Spilzakken.  De tekst is van de hand van Gie Martens, de muziek van Gie Martens en Flor Verschueren - -
Beggyntjes lof - Uit een 19de eeuwse liederenboek van een student van het Klein Seminarie -
I► Ik trok laatsmaal in’t veld - Dit lied werd opgetekend te Hoogstraten in 1907.  Zie T. Peeters, Oudkempische volksliederen en dansen, deel II, 1952, p.8. -
Van den jager - Dit lied werd opgetekend te Wortel in 1902.  De melodie dagtekent uit de XVIIe eeuw.  Zie T. Peeters, Oudkempische volksliederen en dansen, deel II, 1952, p.42. -
Kwakkelbeen - Dit liefdesliedje werd opgetekend te Meer in 1904.  De melodie zou dateren uit de XVIIe eeuw.  Zie T. Peeters, Oudkempische volksliederen en dansen, deel II, 1952, p.50. -
Klachtlied - Dit lied werd opgetekend te Wortel in 1904. Zie T. Peeters, Oudkempische volksliederen en dansen, deel II, 1952, p.54. -
Jagerslied - Dit lied werd opgetekend te Meerle in 1899, enkel de 7de stroof is geheel gekend.  Zie T. Peeters, Oudkempische volksliederen en dansen, deel II, 1952, p.37. -
Minnelied - Dit lied werd opgetekend te Wortel in 1904. Zie T. Peeters, Oudkempische volksliederen en dansen, deel II, 1952, p.38. -
Van Huibens paardje - Dit lied werd opgetekend te Wortel in 1902. Zie T. Peeters, Oudkempische volksliederen en dansen, deel III, 1952, p.38. -
Sint Jorisdans - Deze dans werd opgetekend te Wortel van een oude speelman in 1910.  Volgens hem werd de dans in 1860 te Achtel gedanst op het teerfeest van Sint-Joris. Dit lied werd opgetekend te Wortel in 1902. Zie T. Peeters, Oudkempische volksliederen en dansen, deel IV, 1952, p.14. -
Hoogstratens kaarsjesdans - Deze dans werd door de kinderen gedanst op het begijnhof.  Tegen de avond maakten zij een zandheuveltje en plaatsten daarop verschillende brandende kaarjes, waarrond zij het versje zongen.  In 1890 werd dit nog gedaan.  Dit rondedansje werd opgetekend in 1905.  Zie T. Peeters, Oudkempische volksliederen en dansen, deel IV, 1952, p.32. -
Aan Meerle - Liederen der Vereenigde Meerlenaren van Antwerpen, Drukkerij Jef Kamerling, Borgerhout 1902, p.3-4. Het lied dateert uit 1900 -
Ons vadergrond - Liederen der Vereenigde Meerlenaren van Antwerpen, Drukkerij Jef Kamerling, Borgerhout 1902, p.4-5. Het lied dateert uit 1901 -
Lied der Vereenigde Meerlenaren - Liederen der Vereenigde Meerlenaren van Antwerpen, Drukkerij Jef Kamerling, Borgerhout 1902, p.5-6. Het lied dateert uit 1901 -
Hulde aan ons vaandel - Liederen der Vereenigde Meerlenaren van Antwerpen, Drukkerij Jef Kamerling, Borgerhout 1902, p.7-8. Het lied dateert uit 1902 -
Koor der Meerlenaren - Liederen der Vereenigde Meerlenaren van Antwerpen, Drukkerij Jef Kamerling, Borgerhout 1902, p.8-9 -
Historie-Lied van 't Wonder van het Heilig Bloed van Boxmeer, overgebragt naar Hoogstraten - Dit liedje zingt over het Heilig Bloed dat in 1652 naar Hoogstraten werd overgebracht -
Begijntjes-laat-besluit - Dit oude en nog bekende volksliedje wordt nog elk jaar gezongen met Begijntje-laat-besluit -
De Klepperman - C. Lauryssen, Hoogstratens Kinderspelen - Liedjes en Spreuken, Antwerpen, 1933, p. 113. Lied over nachtwaker Jan De Gruyter (82 jaar in 1933), eerst metser, later nachtwaker met "klep" (stevig binneblad met aan weerskanten een houten hamer met een scharnier vastgemaakt), hij liep al zingend door "de groote dorpstraat" -
Nieuwjaarslied - C. Lauryssen, Hoogstratens Kinderspelen - Liedjes en Spreuken, Antwerpen, 1933, p. 115. Dit lied werd gezongen door armere arbeidersfamilies uit de wijk "den armen Jaan", werkmanswoningen (kostenloos door het weldadigheidsbureau aan arme mensen gegeven) gelegen aan de Loenhoutsche baan. Op "Sint-Sylvesterdag" zakte de familie naar het centrum van het dorp af om van huis tot huis te gaan bedelen terwijl ze dit liedje zongen -
Lied der leerlingen van het Klein Seminarie van Hoogstraten - Komaan, jg. 1974/4 -
Moord te Meerle - H. Franken, Liedarchief, Weebosch-Bergeijk, nr. L1475-01, http://www.volksliedarchief.nl. Het lied werd opgetekend door Harrie Franken. Het moordlied werd in 1982 te Ulicoten voorgezongen door Anna Rentiëns. Bij nog twee zegslieden in Ulicoten werd het lied over de moord in het naburige (Belgische) Meerle opdetekend: bij August van Dun, die een liedschrift uit 1913 in zijn bezit had van Henricus van Gestel en bij Anna Willemsen. De verschillen zijn te verwaarlozen en waarschijnlijk ontstaan door foutieve overnamen -
Lied van Hoogstraten - H. FRANKEN, Van Zingen en Speule, in: Kroniek van de Kempen, Hapert, 1982, p.112 -
Propaganda lied - Losbladige uitgave van de Maatschappy "De Wortelaren", p.1 -
Wortelsche vrienden - Losbladige uitgave van de Maatschappy "De Wortelaren", p.2 -
Hulde aan ons vaandel - Losbladige uitgave van de Maatschappy "De Wortelaren", p.2 -
Vreugdelied - Losbladige uitgave van de Maatschappy "De Wortelaren", p.3 -
Op stap - Losbladige uitgave van de Maatschappy "De Wortelaren", p.4 -
Nieuwjaarslied - PEETERS, T., Oudkempische volksliederen en dansen, eerste bundel, 1952, p. 27, in: Herdrukken oude Vlaamse Liedboeken, Deel V, Oudkempische volksliederen en dansen verzameld door Theofiel Peeters, vier delen - 1952, Antwerpen, 1998 Dit liedje werd opgetekend door een oud lid van de rederijkerskamer in Hoogstraten in het jaar 1907 -
Van 't boerinneken in 't vlas - PEETERS, T., Oudkempische volksliederen en dansen, eerste bundel, 1952, p. 21, in: Herdrukken oude Vlaamse Liedboeken, Deel V, Oudkempische volksliederen en dansen verzameld door Theofiel Peeters, vier delen - 1952, Antwerpen, 1998 Dit lied werd opgetekend in Wortel in 1906. / Melodie en ritme opgetekend -
Aan wie zal ik mijn dochter ten huwelijk geven? - PEETERS, T., Oude Kempische Liederen in: Taxandria, Gedenkschriften van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring der Kempen, 8ste jaargang, nr. 2, Turnhout, 1911, p.104 ""Dit lied is opgenomen in Meerle. Het telt reeds verscheidene eeuwen en werd ook deels uitgegeven in "Ons Volksleven". Er werd opgenomen in "Vivan de g'nuchten" / Melodie en ritme opgetekend -
Het kalf van Magerhal - PEETERS, T., Oude Kempische Liederen in: Taxandria, Gedenkschriften van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring der Kempen, 8ste jaargang, nr. 2, Turnhout, 1911, p.96 Dit lied is opgenomen in Schilde en in Wortel (onuitgegeven) / Melodie en ritme opgetekend -
Van Huibens Peerdje - PEETERS, T., Oude Kempische Liederen in: Taxandria, Gedenkschriften van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring der Kempen, 8ste jaargang, nr. 2, Turnhout, 1911, p.107 Dit liedje werd gevonden rond Wortel. Op de laatste regel van ieder koeplet is men verplicht de noten te verkorten of te verlengen op de lettergrepen / Melodie en ritme opgetekend -
Carnavallied - LAUWERYS, J., De Kon. Rederijkerskamer "Het Eglantierken" van Hoogstraten, in: HOK, Hoogstraten, 1933, p. 182.  Liedje van de Rederijkerskamer "Het Eglantierken" -
Lied van den hoofdman - LAUWERYS, J., De Kon. Rederijkerskamer "Het Eglantierke" van Hoogstraten, in: HOK (Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheidkunde, Kunst en Folklore), Hoogstraten, 1933, p. 183 Op toon gezet door Fr. Andelhof / gemaakt naar aanleiding van de feesten rond de vlaggewijding in 1913. Liedje van de Rederijkerskamer "Het Eglantierken" -
Lied - LAUWERYS, J., De Kon. Rederijkerskamer "Het Eglantierken" van Hoogstraten, in: HOK (Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheidkunde, Kunst en Folklore), Hoogstraten, 1933, p. 183 - Ook in: Gazet van Hoogstraten, 15 oktober 1928. Liedje van de Rederijkerskamer "Het Eglantierken" -
Bondslied - LAUWERYS, J., De Kon. Rederijkerskamer "Het Eglantierken" van Hoogstraten, in: HOK (Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheidkunde, Kunst en Folklore), Hoogstraten, 1933, p. 184 - Muziek geschreven door Em. Cauwenbergh. Liedje van de Rederijkerskamer "Het Eglantierken" -
Liedeken - LAUWERYS, J., Het begijnhof van Hoogstraten II, in: HOK, Hoogstraten, jg. 43, 1975, p. 199 Lied dat volgt op een lofdicht van dezelde auteur bij de professie van Susanna Catharina van den Elsacker tot begijn in het begijnhof van Hoogstraten / op de wijze: Van Touraine -
Liedeken - LAUWERYS, J., Het begijnhof van Hoogstraten II, in: HOK, Hoogstraten, jg. 43, 1975, p. 157 Lied dat volgt op een lofdicht van dezelde auteur bij de professie van Huberta de Wit tot begijn in het begijnhof van Hoogstraten -
Allen aen het werk - LAUWERYS, J., Het begijnhof van Hoogstraten II, in: HOK, Hoogstraten, jg. 43, 1975, p. 210 Liedje, geschreven op een los blad in archief van het begijnhof -
Zeldzame zaken - LAUWERYS, J., Het begijnhof van Hoogstraten II, in: HOK, Hoogstraten, jg. 43, 1975, p. 211 Liedje, geschreven op een los blad in het archief van het begijnhof -
Strofen - LAUWERYS, J., Het begijnhof van Hoogstraten II, in: HOK, Hoogstraten, jg. 43, 1975, p. 212 Gezongen op de feestdag van den H. Gregorius -
Feestlied - LAUWERYS, J., Het begijnhof van Hoogstraten II, in: HOK (Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheidkunde, Kunst en Folklore), Hoogstraten, jg. 44, 1976, p. 130 Gezongen op 21/12/1870 ter ere van het 25-jarig priesterschap van Jacobus Wouters, priester op het begijnhof van Hoogstraten -
Liedeken - LAUWERYS, J., Het begijnhof van Hoogstraten II, in: HOK (Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheidkunde, Kunst en Folklore), Hoogstraten, jg. 43, 1975, p. 199 Lied dat volgt op een lofdicht bij de professie van Petronilla Horsten tot begijn in het begijnhof van Hoogstraten op 1 mei 1746 -
Het Hoogstraatsch volkslied - Het lied werd geschreven door de heer Mombers, de muziekmeester van het 4e regiment Lanciers te Brussel, die 'op den buiten' kwam wonen en op 12 januari 1869 muziekmeester van Harmonie Sint-Cecilia werd. Het Hoogstraatsch Volkslied werd gezongen door de mannen van Sint-Cecilia bij elk feest en uitstap - Open Monumentendag 1998 - Zaal Sint-Cecilia Hoogstraten 'Fanfares in Feest' - De geschiedenis van de zeven plaatselijk muziekverenigingen, p.8 -

 
      Erfgoedbank Hoogstraten - www.erfgoedbankhoogstraten.be - © Stedelijk Museum Hoogstraten